• Core Project - All together celebrating on the stage
 • Latvian Joint Staff Training Event - Working with Children
 • Romanian Joint Staff Training Event - Community Choir
 • Italian Joint Staff Training Event - Working with community choirs
 • JSTE in Pecs>

KÖZÖSSÉGI ZENE: ZENE ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

„Ha a zene szerelmünk tápja, fel!’’
(William Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok, ford.: Lévay József)


Projektünkben öt európai partner vett részt, melyek közt vannak, akik az élethosszig tartó tanulásra és a közösségfejlesztésre koncentrálnak, míg másoknál a zene és a részvétel áll a fókuszban (lásd lejjebb).

Projektünk teljes címe: MusInc: Nemzetközi minőségi keretrendszer és tudástár fejlesztése a zene nem-formális pedagógiai eszközökkel, a társadalmi és zenei befogadás érdekében történő használatához és a „közösségi zenész” feladatkörének leírásához.

Együtt kitaláltunk egy olyan partnerprogramot, amely azt járja körbe, hogy melyikünk hogyan gondolkodik a Közösségi Zenész tevékenységéről.

A Közösségi Zenész tevékenységének kulcsa, hogy zenei és művészeti projekteket használ a társadalmi kirekesztés ellen, a társadalmi befogadás érdekében:

A társadalmi kirekesztés vagy társadalmi marginalizáció a hátrányos társadalmi helyzetet vagy a társadalom peremére szorult állapotot jelöli. A kifejezés Európában széles körben használt, először Franciaországban terjedt el. (Forrás: Wikipedia)

Társadalmi befogadás:

 • A társadalmon belüli összes embercsoport oly módon kezelése, hogy azok értékesnek és fontosnak érezzék magukat. (Collins angol szótár)
 • Az a folyamat, amellyel javítjuk egyének és csoportok feltételeit arra, hogy részt vegyenek a társadalmi létben – az identitásuk alapján hátrányos helyzetben levők képességeinek, lehetőségeinek fejlesztése és büszkeségük előmozdítása. (Világbank)

Modern kutatások kimutatták, hogy a zene – amellett, hogy a szórakozás egyik formája – minden életkorban, eltérő egészségi állapotú és jóllétű emberek esetében egyaránt hasznos.

Néhány példa erre az internetről:

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/five_ways_music_can_make_you_healthier

http://www.ox.ac.uk/research/choir-singing-improves-health-happiness-%E2%80%93-and-perfect-icebreaker

http://www.effectivemusicteaching.com/articles/directors/18-benefits-of-playing-a-musical-instrument/

Ezzel a weboldallal az a célunk, hogy olyan eszközöket biztosítsunk zenészek számára, amelyek segíthetik őket abban, hogy felismerjék, a „zeneiparon” kívül is folytathatnak olyan szakmai tevékenységet, amely egészséges és boldog közösségek létrejöttét segíti elő.KÖZÖSSÉGI ZENE: A PROJEKT

„A zene lelket kölcsönöz a mindenségnek,
szárnyat az elmének,
szállni tanítja a képzeletet és életet ad mindennek."
(Platón)


Ezen a weboldalon információs anyagokat találsz, amelyek segíthetnek abban, hogy jobb Közösségi Zenésszé válj. (A nyitóoldal mellett a magyar mintaprojekt leírását találod meg magyarul, a többi tartalom angolul elérhető.)

A nem-formális pedagógia szellemében ezek csupán iránymutatásul szolgálnak. Az interneten rengeteg információ áll rendelkezésre, néhányat be is linkeltünk ide.

Mivel ez a weboldal nem interaktív, nem kísérhetünk el, miközben fejleszted készségeidet és ismereteidet, de bízunk benne, hogy megtalálod a saját utad, és tudod, hogy mit kell keressél.

Javasoljuk, hogy csatlakozz a MusInc Facebook-csoportjához (MusInc – Community Musicians for Social Inclusion), vedd fel a kapcsolatot másokkal és bocsátkozz velük párbeszédbe, miközben fejleszted saját tevékenységedet.

Oktatás

Sok vita zajlik arról, hogy hogyan is kell zenét tanítani, és a nem-formális oktatási módszert sokan alkalmazzák abból a célból, hogy elősegítsék a zenélés és a zene közösen átélt befogadásának szeretetét.

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243126e.pdf https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14613808.2012.752803?journalCode=cmue20

A formális zeneoktatás az egyén hangszeres készségeinek fejlesztésére koncentrál, és a „strukturáltság és a tanulási célok kitűzése” jellemzi.

Az informális tanulás során az egyén, vagy egy kis csoport önállóan, autodidakta módon sajátít el tudást, ami élvezetes lehet, ugyanakkor a szükséges készségek és technikák megismerése elmaradhat.

A nem-formális modell ezzel szemben szabadságot biztosít az egyénnek a csoportos tanulás keretei között, amely szakképzett zenei vezetők irányításával történik.

Azok az anyagok, amelyek ezen a weboldalon találhatók, a nem-formális oktatás keretrendszerében születtek. Bár az olvasó/tanuló önállóan fejleszti majd magát Közösségi Zenészként, lefektettünk bizonyos irányelveket, amelyeket követhet és beemelhet saját tevékenységébe.

Eszköztárunk alapja, hogy a Mintaprojektek során megfigyeltük egymás tevékenységét, reflektáltunk a másik tevékenységére, értékeltük és összehasonlítottuk a saját munkánkkal, végül kialakítottunk egy minőségi keretrendszert azok számára, akik Közösségi Zenészek szeretnének lenni, hogy ehhez mérhessék saját készségeiket és eredményességüket.

Projektjeink megosztásán keresztül tanultunk egymástól, és konstruktív visszajelzésekkel támogattuk azokat a partnereinket, akik számára még újdonságot jelent a közösségi zene fogalma.

A projektleírások, foglalkozástervek és értékelések bemutatásán keresztül szemléltetjük, hogy a partnerségünk a tapasztalatok alapján mit határozott meg legjobb gyakorlatként.

MINTAPROJEKTEK

„Nem azért éneklek, mert boldog vagyok,
azért vagyok boldog, mert éneklek.”
(William James)


Projektünkben a partnerek Mintaprojektjein keresztül igyekszünk bemutatni, hogy mi mindenre érdemes odafigyelni, amikor valaki közösségi zenei projektben dolgozik vagy ilyet szeretne megrendelni.

A MusInc partnerségben angol, lett, magyar, olasz és román partnerszervezetek vettek részt, amelyek földrajzi szempontból szélesen reprezentálják az Európai Uniót, és amelyben mindegyik szervezet a saját erősségeivel járult hozzá az együttműködéshez.

A szervezetek közt volt olyan, amely már nagy tapasztalattal rendelkezett a zene társadalmi célú felhasználása területén, volt, amelyik a zenei fejlesztésben jártas, és volt, amelyik a társadalmi és közösségi fejlesztésben, így mindannyian tanultunk valamit a többiektől.

A partnerszervezetekről itt olvashatsz:

A partnerségünkben részt vevő szervezetek különböző mennyiségű tapasztalattal rendelkeznek a közösségi zene területén. Ezért a Mintaprojektek bemutatásával kettős célunk volt:

 • Ízelítőt nyújtani az adott szervezet zenei tevékenységéből, azon a szinten, amelyen ezt jelenleg űzi.
 • Felhasználni a projekt nyújtotta lehetőséget akciókutatásra, amellyel továbbfejleszthetők a szervezetek tevékenységei.


A Mintaprojektek a következő területeket érintik:

 1. Idősek otthonában végzett tevékenység
 2. Közösségi kórusok/együttesek
 3. Néptáncfoglalkozások
 4. Társadalmi kirekesztéssel sújtott csoportokkal végzett tevékenység
 5. Fogyatékossággal élőkkel végzett tevékenység


A Mintaprojektek aloldalain jellemzően a következők találhatók:

 • A folyamatban levő munka bemutatása és a projekt akciókutatási elemei
 • Egy egyedi esettanulmány
 • A mintaprojekt értékelése a többi partnerszervezet zenészeitől
 • Hasonló projektek leírásai a többi partnertől


Ha zenész vagy, és szeretnéd továbbfejleszteni tevékenységedet, ezeken az aloldalakon végighaladva:

 • Olvasd el a projektek leírásait
 • Meríts belőlük ötleteket
 • Döntsd el, mi hasznos belőlük számodra
 • Értékeld a bemutatott tevékenységet
 • Találd ki, hogyan adaptálhatod a projektet saját helyzetednek, közegednek megfelelően


Ha befogadó zenei projektek potenciális megrendelője vagy:

 • Gondold át, hogy a leírt projektek valamelyike megvalósítható-e a környezetedben
 • Ismerd meg, hogyan informálhatod/értékelheted a zenészeket, akik veled dolgoznak