• Core Project - All together celebrating on the stage
 • Latvian Joint Staff Training Event - Working with Children
 • Romanian Joint Staff Training Event - Community Choir
 • Italian Joint Staff Training Event - Working with community choirs
 • JSTE in PecsKOPIENAS MUZICĒŠANA: MŪZIKA UN SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA

“a mūzika ir mīlas barība, Tad spēlējiet!’’
(Viljams Šekspīrs “Divpadsmitā nakts”)


Projektā iesaistījušies pieci partneri no visas Eiropas, kuru darbības pamatā ir mūžizglītība un kopienas attīstība vai kuras specializējušās mūzikā un līdzdalībā (skatīt zemāk).

Projekta pilns nosaukums: MusInc: Transnacionālas kvalitātes sistēmas un materiālu bankas izveide izmantošanai neformālajā izglītībā, lai sasniegtu sociālo un muzikālo iekļaušanu un varētu izstrādāt amata “kopienas mūziķis” aprakstu.

Kopīgi izplānotajā partnerības programmā tika izpētīts, ko mēs katrs uzskatām par kopienas mūziķa darbu.

Kopienas muzicēšanas ideoloģijas pamatā ir mūzikas un mākslas projektu izmantošana, lai veicinātu sociālo iekļaušanu.

Sociālā atstumtība jeb sociālā izslēgšana ir sociāli nelabvēlīgs stāvoklis un nespēja iekļauties sabiedrībā. Šis termins tiek plaši lietots visā Eiropā, un pirmo reizi tas tika lietots Francijā. (Wikipedia)

Sociālā iekļaušana:

 • Darbības, kas vērstas uz to, lai visas cilvēku grupas sabiedrībā justos vērtīgas un nozīmīgas. (Collins English Dictionary)
 • Tādu nosacījumu uzlabošanas process, kuriem atbilstot atsevišķas personas un personu grupas var kļūt par daļu no sabiedrības – veicinot cieņpilnu attieksmi pret tiem, kas savas identitātes dēļ ir izstumti, kā arī attīstot viņu spējas un iespējas. (The World Bank)

Mūsdienu pētījumos pierādīts, ka neatkarīgi no cilvēka vecuma mūzika sniedz vērtīgu ieguldījumu dažādās ar veselību un labklājību saistītās jomās, turklāt mūzika ir viens no izklaides veidiem.

Lūk, daži piemēri, ko atradām tīmeklī:

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/five_ways_music_can_make_you_healthier

http://www.ox.ac.uk/research/choir-singing-improves-health-happiness-%E2%80%93-and-perfect-icebreaker

http://www.effectivemusicteaching.com/articles/directors/18-benefits-of-playing-a-musical-instrument/

Šīs tīmekļvietnes mērķis ir piedāvāt resursus, kas ļautu mūziķiem un muzikantiem iegūt informāciju par profesionālās darbības veidiem, nepaļaujoties uz darbu “mūzikas industrijā”, un palīdzētu veicināt veselīgas un laimīgas kopienas.KOPIENAS MUZICĒŠANA: PROJEKTS

“Mūzika piešķir dvēseli visumam,
spārnus prātam,
pēju lidot iztēlei un dzīvību it visam.’’
(Platons)


Mēs esam sagatavojuši informācijas lapas, lai jūs varētu atrast sev piemērotāko veidu, kā kļūt par labu kopienas mūziķi.

Šīs lapas, kā jau neformālajā izglītībā, ir palīgs. Tīmeklī var atrast ļoti daudz informācijas, un mēs esam atlasījuši daļu no tās.

Tā kā šī atsevišķa tīmekļvietne, mēs nevaram būt blakus, kamēr jūs attīstāt savas prasmes un izpratni, taču mēs gribam ticēt, ka būsim jums parādījuši pareizo ceļu un jūs zināsit, kas jums jāatrod.

Mēs iesakām pievienoties MusInc Facebook grupai MusInc – Community Musicians for Social Inclusion, kā arī mēģināt atrast citas grupas, kurās meklēt atbalstu, attīstot savas iemaņas praksē. Šajā projektā iesaistīti vairāki partneri no visas Eiropas, kuru darbības pamatā ir mūžizglītība un kopienas attīstība vai kuras specializējušās mūzikā un līdzdalībā.

Pedagoģija

Ir ļoti daudz diskutēts par to, kā būtu jāmāca mūzika, un daudzviet skolotāji pielāgojuši neformālās izglītības modeli, lai radītu mācīšanās kontekstu un attīstītu spēlēšanas un kopā muzicēšanas prieku.

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243126e.pdf https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14613808.2012.752803?journalCode=cmue20

Formālajā muzikālajā izglītībā galvenā uzmanība tiek vērsta uz individuālo izaugsmi un specifiska instrumenta apguvi; formālā izglītība tiek definēta kā “strukturēta un ar mācību mērķiem”.

Neformālajā izglītībā cilvēks vai cilvēku grupas mācās paši, kā autodidakti, ļaujoties priekam par procesu un, iespējams, nezinot, kādas prasmes un tehnikas ir nepieciešamas.

Neformālās izglītības modelis pieļauj zināmu brīvību, iekļaujoties mācību grupā, kuru vada profesionāļi.

Šajā vietnē pieejamie resursi atbilst neformālās izglītības darba stilam. Lai arī lasītājs/māceklis ceļā uz kopienas mūziķa amatu vadīs sevi pats, mēs esam izdalījuši dažas galvenās vadlīnijas, ko pētīt un attīstīt praksē.

Resursi izvēlēti, balstoties uz novērojumiem, kas iegūti paraugprojektos – esam vērojuši un vērtējuši viens otra darbu, salīdzinājuši to ar savējo un visbeidzot izstrādājuši kvalitātes sistēmu, kas ļauj kopienas mūziķiem novērtēt savas prasmes un darba efektivitāti.

Daloties ar pieredzi projektu ietvaros, mēs mācījāmies viens no otra, un tiem partneriem, kam kopienas mūziķa koncepts līdz šim bija svešs, esam snieguši konstruktīvu atgriezenisko saiti.

Iepazīstinot ar projektu aprakstiem, sesiju plāniem un kolēģu atsauksmēm, mēs parādām mūsu partnerības ietvaros definēto labāko praksi.

PARAUGPROJEKTI

“Es nedziedu tāpēc, ka esmu laimīgs;
Es esmu laimīgs tāpēc, ka dziedu.’
(Viljams Džeimss)


Šī projekta mērķu sasniegšanai esam izmantojuši paraugprojektu izpēti, lai parādītu, kas tiek sagaidīts no cilvēka, kurš strādā par kopienas mūziķi vai vēlas vadīt kopienas muzicēšanas projektu.

MusInc projekta ietvaros sadarbojas partneri no Ungārijas, Itālijas, Latvijas, Rumānijas un Apvienotās Karalistes, aptverot visu Eiropas Savienību, turklāt katra organizācija šajā partnerībā veikusi specifisku ieguldījumu.

Dažām organizācijām ir pieredze, kā izmantot mūziku, lai sasniegtu noteiktus sociālos mērķus, dažas specializējas mūzikā un attīstības veicināšanā, citas – sociālajā un kopienas attīstībā, tālab mums bija iespēja citam no cita mācīties ko jaunu.

Par mūsu partneriem lasiet šeit:

Partneri ir organizācijas ar dažāda līmeņa pieredzi šāda veida darbā, tāpēc paraugprojektu apraksti šajā projektā iekļauti, lai:

 • sniegtu priekšstatu par organizācijās notiekošo darbu ar mūziku un cilvēkiem neatkarīgi no pilnveides līmeņa;
 • izmantotu iespēju attīstīt pētniecisko darbību savā praktiskajā darbā.


Paraugprojektu sfēras:

 1. Darbs ar veciem ļaudīm sadzīves apstākļos
 2. Kopienas kori/ansambļi
 3. Darbs ar bērniem un jauniešiem
 4. Darbs ar sociāli atstumtām grupām
 5. Darbs ar cilvēkiem ar atšķirīgām spējām


Katrā sadaļā jūs atradīsiet:

 • projekta ietvaros notiekošā darba un pētnieciskās darbības elementu aprakstus,
 • atsevišķu gadījumu izpēti,
 • citu aktīvi spēlējošo muzikantu salīdzinošās pārdomas,
 • partneru līdzīgo projektu aprakstus.


Ja jūs esat mūziķis vai muzikants, kas vēlas attīstīt savu praktisko darbu, šajā sadaļā:

 • izlasiet projekta aprakstus,
 • iegūstiet jaunas idejas,
 • noskaidrojiet, kas ir noderīgs jums,
 • fiksējiet savas pārdomas par aprakstīto darbu,
 • padomājiet, kā piemērot konkrēto projektu savai situācijai.


Ja jūs esat potenciālais muzikālās iekļaušanas projektu pasūtītājs un vadītājs:

 • noskaidrojiet, vai kādu no projektiem var īstenot jums pieejamajos apstākļos;
 • uzziniet, kā informēt/novērtēt mūziķus, kas, iespējams, strādās pie jums.