• Core Project - All together celebrating on the stage
 • Latvian Joint Staff Training Event - Working with Children
 • Romanian Joint Staff Training Event - Community Choir
 • Italian Joint Staff Training Event - Working with community choirs
 • JSTE in PecsMUZICA COMUNITARĂ: MUZICA ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

“Dacă muzica este mâncarea iubirii, cintați-o. . .’’
(William Shakespeare: : A douăsprezecea noapte)


Acest proiect a reunit cinci parteneri din întreaga Europă, unii cu experienta de învățare de-a lungul vieții și dezvoltare comunitară , alții cu o specializare în muzică și/ sau participare. (Vezi mai jos)

Titlul complet al proiectului nostru: MusInc: Dezvoltarea unui cadru transnațional de calitate și a unei bănci de date care să utilizeze muzica în cadrul pedagogiei non-formale pentru a realiza incluziunea socială și muzicală, pentru a descrie rolul de "muzician comunitar".

Împreună am planificat un program de parteneriat care a explorat ceea ce fiecare dintre noi am considerat a fi „ muzicianul/ muzicanrul comunitar”..

Punctul central al conceptului de muzician comunitar este acela de a folosi proiectele de muzică și artă care abordează excluziunea socială și promoveaza incluziunea sociala:

Excluziunea socială sau marginalizarea socială reprezintă dezavantajul social și retrogradarea la marginea societății. Este un termen folosit pe scară largă în Europa și a fost folosit pentru prima dată în Franța. (Wikipedia)

Incluziune socială:

 • Actul de a face toate grupurile de oameni dintr-o societate să se simtă valoroși și importanți. (Dicționar englezesc Collins)
 • Este procesul de îmbunătățire a masurii in care indivizii și grupurile iau parte la societate - îmbunătățirea capacității, oportunităților și demnității celor dezavantajați, pe baza identității lor. (Banca Mondială)

Cercetările moderne au arătat că muzica are o contribuție valoroasă la toate vârstele și în multe domenii ale sănătății și bunăstării, precum și că este o formă de divertisment.

Acestea sunt doar câteva exemple pe care le-am găsit prin căutarea pe net:

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/five_ways_music_can_make_you_healthier

http://www.ox.ac.uk/research/choir-singing-improves-health-happiness-%E2%80%93-and-perfect-icebreaker

http://www.effectivemusicteaching.com/articles/directors/18-benefits-of-playing-a-musical-instrument/

Scopul nostru cu acest site este de a prezenta resurse care pot ajuta muzicienii să devină conștienți de modalitățile de a lucra ca profesioniști care nu se bazează pe munca în "industria muzicală" și care pot contribui la comunitățile sănătoase și fericite.MUZICA COMUNITARĂ: PROIECTUL

“Muzica dă suflet universului, aripi la minte, zbor imaginației și viață pentru tot. "
(Platon)


Am pregătit câteva fișe de informații pentru a vă găsi propriul mod de a deveni un bun Muzician/Muzicant comunitar.

Acestea sunt, în spiritul pedagogiei non-formale, pentru îndrumarea ta. Există o mulțime de informații aflate deja pe internet și v-am semnalat unele dintre ele.

Deoarece acesta este un site web autonom, nu putem fi acolo unde sunteti Dvs. pe măsură ce vă dezvoltati abilitățile și înțelegerea; putem avea încredere că v-am stabilit directia pe drum și știți ce ar trebui să căutați.

Vă sugerăm să vă alăturați grupului MusInc de pe Facebook: MusInc - Muzicieni Comunitari pentru Incluziune Socială și să încercați să găsiți alții și să creați un dialog pe măsură ce vă dezvoltați practica. Acest proiect a reunit o serie de parteneri din întreaga Europă, unii cu experientă in învățarea pe tot parcursul vietii și dezvoltarea comunității ; alții cu specializare in muzică și participare.

Pedagogie

Au fost multe dezbateri cu privire la modul în care ar trebui să se învețe muzica, iar modelul de pedagogie nonformală a fost adoptat de mulți, oferind contextul pentru învățarea și dezvoltarea placerii de a canta și de a se bucura de muzică impreuna cu alții.

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243126e.pdf https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14613808.2012.752803?journalCode=cmue20

Educația muzicală formală se concentrează pe progresul individual asupra instrumentelor specifice, iar pedagogia formală este definită prin faptul că este "structurată și are obiective de învățare".

Învățarea informală se referă mai degrabă la individ sau grupul mic de persoane care învață pe cont propriu ca autodidact, permițând o mare bucurie chiar daca pe fondul unor lipsuri de cunoaștere a competențelor și tehnicilor necesare .

Modelul nonformal permite totuși libertatea individului în cadrul învățării în grup, sub îndrumarea liderilor de muzică profesioniști.

Resursele de pe acest site sunt stabilite pentru a reflecta un mod pedagogic non-formal de lucru. Deși cititorul / elevul se auto-ghidează ca muzician comunitar, am stabilit câteva orientări de bază pentru ca aceștia să exploreze și să se dezvolte în practica proprie

Ne-am bazat pe resursele noastre de la observarea practicii altora prin Proiectele Esantion , am reflectat și ne-am revăzut reciproc munca, am comparat-o cu cea proprie și, în sfârșit, am venit cu o listă de verificare a calității pentru aspiranții muzicieni comunitari pentru a-și măsura abilitățile și eficacitatea.

Prin împărtășirea proiectelor noastre am învățat unii de la alții și, pentru unii parteneri care sunt noi în conceptul de muzică comunitară, am oferit feedback constructiv.

Prezentând descrierile proiectelor, planurile de sesiune și evaluările inter pares, demonstrăm ceea ce am definit drept parteneriat, drept cea mai bună practică în acțiune.

PROIECTE ESANTION

"Nu cânt pentru că sunt fericit;
Sunt fericit pentru că eu cânt. "
(William James)

În cadrul acestui proiect am folosit examinarea proiectelor esntion realizate de parteneri pentru a ilustra ce trebuie să căutăm atunci când lucrăm sau punem la punct un proiect comunitar, de incluziune sociala, bazat pe muzică.

Parteneriatul MusInc a reunit parteneri din Ungaria, Italia, Letonia, România și Marea Britanie, cu o reprezentare geografică largă a Uniunii Europene, iar organizațiile au adus puncte forte deosebite parteneriatului.

Citiți despre partenerii noștri aici:

Întrucât parteneriatul cuprinde organizații cu niveluri diferite de experiență în acest tip de activitate, obiectivele includerii descrierilor Proiectelor Esantion din cadrul acestui proiect sunt:

 • Să prezinte o mostra a muncii continue a unei organizații cu muzică și oameni, la orice nivel de dezvoltare
 • Să folosească ocazia pentru a efectua cercetări în dezvoltarea practicilor lor

Proiectele de proba se regasesc in domeniile:

 1. Lucrați cu bătrâni în medii rezidențiale
 2. Coruri / ansambluri comunitare
 3. Dansuri folclorice
 4. Lucrul cu grupuri excluse social
 5. Lucrul cu toate abilitățile


În fiecare secțiune veți găsi:

 • Descrierea elementelor de cercetare și de acțiune în curs de desfășurare ale proiectului
 • Un studiu individual de caz
 • Reflectii de la practicanții muzicieni de la alți parteneri
 • Descrierea proiectelor similare din partea partenerilor


Dacă sunteți un muzician/ muzicant comunitar care încearcă să-si dezvolte practica pe măsură ce trece prin această secțiune:

 • Citiți descrierile proiectelor
 • Luați niște idei
 • Decideți ce este util pentru dvs.
 • Aplicați propria reflecție la lucrarea descrisă
 • Gândiți-vă cum să adaptați tipul de proiect la propria situație


Dacă sunteți un potențial conducator de organizatie ce deruleaza proiecte de incluziune muzicală:

 • Vedeți dacă vreunul dintre proiecte ar putea fi reprodus în conditiile dvs.
 • Aflați cum să pregatiți / evaluați muzicienii/ muzicantii care pot lucra pentru dvs.