Skaņumāja Logo


Biedrība “Skaņumāja” ir 2006. gadā dibināta nevalstiska organizācija, kuras darbības mērķi ir tautas mūzikas procesu veicināšana; tautas mūzikas grupu un individuālu muzikantu darbības atbalstīšana; pasākumu, koncertu, festivālu rīkošana; izglītības pasākumu, kursu un nometņu organizēšana, starptautiskā sadarbība.

Biedrības šī brīža darbības prioritāte ir aktīvi attīstīt tradicionālo instrumentu spēles un tradicionālā mūzikas repertuāra apguvi un praktisko izmantošanu, it īpaši saglabāt un atjaunot kultūras apritē reģionam raksturīgos unikālos mūzikas instrumentus. Tās ir dažādu veidu cītaras, Latvija spēlētie ermoņiku modeļi, cimboles, mandolīnas u.c. Šis darbs ietver saglabājušos tradīciju apzināšanu un dokumentēšanu, instrumentu atjaunošanu un izgatavošanu, meistaru un spēlmaņu apmācību, mācību materiālu gatavošanu, kā arī plašu popularizējošu darbību. Lai uzlabotu izglītības un informācijas gūšanas iespējas par instrumentālās muzicēšanas tradīcijām, biedrības telpās Ogres novadā tiek veidota pastāvīga interaktīva tradicionālo instrumentu ekspozīcija. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru biedrība regulāri rīko tradicionālo instrumentu spēles kursus pieaugušajiem, organizē tradicionālās mūzikas festivālu “Dzīvā mūzika”, kā arī iesaistās un realizē daudzus citus projektus.

Šīs darbības atbalsta Eiropā un pasaulē pieaugošo interesi par nacionālajām un reģionālajām kultūras tradīcijām, to izmantošanu izglītības un kultūras darbā, kā arī sekmē konvencijās par kultūras daudzveidību un nemateriālo kultūras mantojumu iezīmētos mērķus.

ppl

Pēdējās izmaiņas: trešdiena, 2018. gada 10. oktobris, 15:47