KAS IR KOPIENAS MŪZIĶIS?


Šī projekta mērķis ir veidot sistēmu, kas palīdzētu attīstīt labāko praksi amatā “kopienas mūziķis”.

Rakstot priekšlikumu, amatu aprakstījām šādi:

Kopienas mūziķi ir mūziķi, kas strādā ar atsevišķiem cilvēkiem vai grupām, radot mūziku. Viņi var kļūt par posmu starp kopienas attīstības veicinātājiem un mūzikas skolotājiem. Viņu darbs var būt pilnībā vērsts uz muzikālo spēju attīstīšanu. Tāpat kopienas mūziķi ir arī atbildīgi par sociālo mērķu sasniegšanu, izmantojot muzikālās aktivitātes.

https://ccskills.org.uk/careers/advice/article/community-musician


Šī projekta ietvaros esam pārbaudījuši amata lomu dažādās situācijās, un mūsu partneri ir noteikuši dažas amatam nepieciešamās pamatprasmes.

Esam sapratuši, ka darbs nenozīmē tikai “muzikālo iekļaušanu” – iespēju ikvienam interesantam piedalīties mūzikas veidošanā. Tas, protams, ir nozīmīgs mērķis, bet mēs uzskatām, ka kopienas mūziķim būtu jābūt proaktīvākam:

 • veicinot sociālo iekļaušanu, kopienas vienotību un starppaaudžu sadarbību
 • sasniedzot mērķus attiecībā uz noteiktu cilvēku grupu veselību un labklājību
 • paaugstinot noteiktu etnisko vai minoritāšu grupu pašapziņu, godinot viņu mūziku, kultūru un prasmes.

Šajā tīmekļvietnē varat lasīt par dažādām situācijām, kuras izveidojām paraugprojektu ietvaros, un izstrādātajiem veidiem, kā novērtēt citam cita darbu, izmantojot kvalitātes sistēmu. Tāpat esam īstenojuši īpašu pētījumu par tradicionālās folkloras mūzikas lomu šajā kontekstā.


Sagatavošanās amatam “kopienas mūziķis”

Vienotas kopienas mūziķa definīcijas nav, taču tālāk jūs varat lasīt dažus ieteikumus no projekta partneriem. Veltiet mazliet laika, lai noteiktu, kurās jomās jums būtu nepieciešama papildu apmācība, pirms jūs mēģināt tajās strādāt.


Padomājiet par to, kuras prasmes jums jāapgūst vai jāatkārto.

Kļūstiet par kopienas mūziķa brīvprātīgo palīgu – tā uzzināsiet, kas viņi ir.

 • Meklējiet apmācības kursus jūsu apkaimē.
  • Lielbritānijā ir CME (Mūzikas pasniedzēja sertifikāts, “Certificate of Music Educator”) kursi, kuros apgūst visu, kas jāzina un jāsaprot, lai varētu strādāt ar jauniešiem. Uzziniet vairāk šeit: http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=2988
  • MusInc Wren Music koordinators ir CME centrs, un tas katru gadu rīko apmācības kursus.
 • Mūzikas prasmes
  • Iespējams, jūs vēlēsieties atrast papildu repertuāru, lai noteiktu dalībnieku grupu varētu iesaistīt mūzikas veidošanā. Piemēram, darbam ar maziem bērniem var būt nepieciešami citi materiāli nekā darbam cietumā vai pansionātā.
  • Bet: nepazaudējiet sevi, jūsu aizraušanās ar instrumentu vai žanru palīdzēs iesaistīt cilvēkus.
  • Iemācieties pielāgot savu mācīšanas stilu dažādiem prasmju līmeņiem.
 • Darbs grupās un saziņas prasmes
  • Uzziniet par darbu grupās un to, kā cilvēku grupas vadīt.
  • Mācieties, kā strādāt ar neaizsargātiem cilvēkiem un kā viņus aizsargāt.
  • Mācieties, kā strādāt ar dažādām cilvēku grupām.


Meklējiet organizācijas, kas jums var palīdzēt:

 • Starptautiskā mūziķu federācija: FIM: https://www.fim-musicians.org/about-fim/membership/:
 • Mūziķu apvienība (Lielbritānija): strādā mūziķu labā, sniedzot konsultācijas par līgumiem un karjeru, kā arī juridiskus un apdrošināšanas pakalpojumus https://www.musiciansunion.org.uk/
 • Latvijas Kultūras darbinieku apvienības federācija (LKDAF) ir uz brīvprātības principa balstīta, neatkarīga publiskā organizācija, kas pēc vienlīdzības principa pulcē kultūras darbiniekus no dažādām profesijām: http://lkdaf.lv/
 • Sindacato Lavoratori Comunicazione: SLC CGIL: http://www.slc-cgil.it/
 • Magyar Zenemüvészek és Tancmüvészek Szakszervezete: MZTSZ: http://www.mztsz.hu/web/guest/szervezet
 • FAIR Media Sind: http://www.mediasind.ro/
 • Sound Sense dalībnieku organizācija kopienas mūziķiem: https://www.soundsense.org/

Mācību process

 1. Darba dokumentēšana un novērtēšana
 2. Rūpes par sevi
Pēdējās izmaiņas: trešdiena, 2018. gada 10. oktobris, 11:25